Odalar

Ev cemaatinde ikamet

Michael-Herler-Huzurevine taşımayla birlikte hayatın tadını çıkarmak için yeni imkanlar sunulur. Yaşlılar burada kapatılmaz, aksine el üstünde tutulur. Gerçek cemaat

Gerçek cemaat

Herkesin kendine ait bir evi olmadığı zamanlarda eskiler, „insanın kendi ocağı altın değerindedir“ derlerdi. İnsanlar, onları kimsenin kovamayacağı ve kendilerini yuvada hissedecekleri bir mekana ihtiyaç duyarlar. AWO Yaşlı Merkezi Michael-Herler- Huzurevinde gücünüz azaldığı zaman da kalabilirsiniz. Herkesin kendi odası ve banyosu vardır. Ama kimse yalnız değildir: Yeni ev cemaati modeli, yaşlıların küçuk gruplar halinde buluşmalarını sağlar. Birlikte yemek pişirilir, hikaye anlatılır ve gülünür. Eskiden bahçe duvarının arkasındaki komşuyla sohbet edenler veya evde diğer insanlarla hayatını paylaşanlar, aynı şeyi Michael-Herler Huzurevinde de yaşar: Ben de buraya aitim. Gerçek bir cemaat ilişkisi sunarız.

Günlük hayatta kılavuz

Şimdi her şey farklı. Eskiden huzurevleri hastaneler gibi idare edilirdi: Her şey yukarıdan aşağıya enine boyuna yapılandırılırdı. Bazı huzurevlerinin yan yana dizilmiş odaları, yaşanacak bir mekandan ziyade bir kışlayı hatırlatırdı. Michael-Herler-Huzurevi, ev cemaati konseptiyle yaşlıların ve çalı şanların beraberli ğini ister. Bakıcılar ve refakat edenler yanında günlük hayata e şlik edenlere bir anahtar rol yüklenmektedir. Günlük hayata e şlik eden görevliler, ev düzenini organize eder ve on iki ya şlıyla sıkı ili şki içindedirler. Birlikte yemek pi şirilir, çama şır yıkanır ve oynanır. Yani „kimse mecbur de ğildir; fakat herkes katılabilir“. Günlük hayata e şlik eden görevliler, herkesin herkese faydası olduğu ve herkesin herkese değer verdiği bir atmosfer yaratırlar. Çoktandır yataktan çıkmayan, fakat  şimdi masa hazırlama ve bula şık makinesini doldurma görevi olan beyefendi gibi. Nihayet varlığı ve yokluğu fark edilir. Bu, insanı motive eder, güç verir ve memnuniyet yaratır.

Odaların tasarımı

Modern, fakat rahat. Tek kişilik geniş odalarımız, zevkle döşenmiş ve modern bir bakım yatağıyla donatılmıştır. Kişisel mobilyalarınızı elbette beraberinizde getirip odayı kendi tasarımınıza göre donatabilirsiniz.

Ev cemaatleri: Misafirperverliği yaşamak

Televizyon henüz emekleme aşamasındayken Singen‘de insanlar konukevine giderdi. Orada arkadaşlar ve tanıdıklar arasında hoş sohbet edilirdi; müzik derneği orada çalışmalarını yapar; arka odada dernek yönetimi toplantı yapardı. Konukevleri günlük hayatın bir parçasıydı. Müdavimi olunan kahvehane önemli bir buluşma noktasıydı. Masada sadece politik konuşmalar yapılmazdı. Bazen günlük hayatın problemlerini çözmek için yardımlaşılırdı. Orada danışma henüz ücretsizdi.

Michael-Herler-Huzurevi, bu güzel beraberlik geleneğine yaslanmak istedi ve ev cemaatlerine tarihi Singen konukevlerinin isimlerini verdi: Orada bazıları, 1906 yılında August-Ruf-Strasse‘de inşa edilmiş olan ve şehir yenileme sırasında yıkılıncaya kadar yaşayan „Central-Hotel Schweizerhof“da otururlar. Bugün orada Woolworth bulunmaktadır.

Veya bazıları, „Gasthaus zum Hirschen“de yaşarlar. Karnaval gecesinde „Sonne“ konukevine gidilirdi; bugünku belediye binasının karşısında, soytarı çeşmesinin (Narrenbrunnen) olduğu yerde. „Scheffelhof“ ve „Alte Post“, tren istasyonunun karşısındaydı. Burada sıcak yaz günlerinde bira bahçesinde, bugün Karstadt‘ın müşterilerini beklediği yerde oturulabiliyordu. „Maggistüble“, Hohentwiel eteklerindeki işçi hareketi geleneğini hatırlatır. Geleneksel konukevlerinden her biri, kendine özgü bir cazibeye ve karaktere sahipti. Meydanda 1. sıradaki „Central-Hotel Schweizerhof“ olsun „Gasthaus zum Hirschen“ veya eski köy birahanesi olsun, buralara severek gidilirdi.

AWO Seniorenzentrum
Michael-Herler-Heim

Masurenstraße 36
78224 Singen

T. +49(7731) 86 92 - 100
F. +49(7731) 86 92 - 199

info.szsingen(at)awo-baden.de